OPEC

OPEC-Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową z siedzibą w Wiedniu. Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych .

Utworzona została w 196o r, w Bagdadzie . Wzrost znaczenia OPEC przypada na okres kryzysu naftowego lat 1973 – 1974 , kiedy to organizacja wielokrotnie podwyższała światowe ceny ropy naftowej

Siedziba :  Wiedeń,
Organ naczelny : Konferencja OPEC,
Organ wykonawczy : Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat,
Przewodniczący : Ahmed Mohamed Elghaber / Libia /,

Sekretarzem generalnym OPEC od 2007 jest Libijczyk Abdalla Salem El-Bardi, jednak za najbardziej wpływowego człowieka OPEC uchodzi Ali al-Naimi, minister ropy naftowej Arabii Saudyjskiej, jedynego państwa kartelu, które dysponuje rezerwami produkcyjnymi i technologią pozwalającymi na natychmiastowe zwiększenie lub zmniejszenie wydobycia.

Kraje OPEC kontrolują około 40% światowego wydobycia ropy naftowej. Organizacja ta skupia głównie kraje posiadające największe rezerwy ropy naftowej na świecie. Rezerwy krajów OPEC stanowią ponad 70% wszystkich znanych rezerw.

romuald szczawiński

Polska Izba Paliw Płynnych

Obowiązek oznakowania paliw : w kontekście zmiany ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw niezwykle ważny dla operatora stacji jest obowiązek prawidłowego oznakowania stacji, tak aby klient mógł z łatwością stwierdzić, jaka zawartość biokomponentów znajduje się w zbiornikach stacji paliw. Kto zaniedba tego obowiązku musi liczyć się z karą 5 tys. zl.

romuald szczawiński

Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową

Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową( OAPEC) powstała w 1968 roku w wyniku porozumienia zawartego w Bejrucie przez rzady Kuwejtu, Libii i Arabii Saudyjskiej. Podstawowym celem działania organizacji jest ochrona interesów państw arabskich będących eksporterami ropy naftowej.

OAPEC liczy 11 państw członkowskich, z których 7 należy jednocześnie do OPEC, w tym jednego członka zawieszonego – Tunezję.

Członkowie : Algieria, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Irak, Katar, Kuwejt, Libia, Syria, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

romuald szczawiński

Czarne Złoto

Czarne złoto nie świeci jak złoto prawdziwe,
Ale by go zdobyć też giną ludzie jak przy złocie prawdziwym,
Więc praktycznie nie różnią się między sobą,
Siła nabywcza obu pragnień jednakowo silna,

Chęć by go zdobyć jest silniejsza niż rozsądek,
Odkąd znaczy w gospodarce co znaczy,
Jest przedmiotem zabiegów i waśni,
Ma moc wpływania na decyzje wielu rządzących ,

Siła napędowa czyni zabiegi o względy,
Rezerwy ogromne stanowią kanwę do walki,
Nieliczni posiedli jej łaskę i względy,
Nielicznym udaje się czerpać krocie z tej łaski .

romuald szczawiński

 

 

 

 

ORLEN i Lukoil zawarli umowę

Orlen-Lukoil

27 maja 2015 r. w ramach grupy kapitałowej ORLEN została zawarta umowa ze spółką z grupy Lukoil, szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Lukoil w okresie od stycznia 2015 roku do 28 maja 2015 roku wynosi około 1,7 mld PLN.

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Lukoil zawierane były na sprzedaż produktów i zakup ropy naftowej.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS  S. A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu grupy LOTOS  S.A.

Rada podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Olechnowicza do składu Zarządu Grupy LOTOS  S.A. IX wspólnej kadencji na funkcję Prezesa Zarządu.

romuald szczawiński